Diensten

Inzicht in de organisatie

Als InLijn hebben we oog voor de omgeving en de belangen die spelen. Ons vermogen om ons te verplaatsen in de ander maakt dat we anderen helpen om in te zien waarom dingen zijn zoals ze zijn. We leggen de vinger op de zere plek en maken inzichtelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. Door onze positieve instelling en gedrevenheid weten we het plezier en de groei terug te brengen in de organisatie en ieders individuele werk. Dat doen we met respect voor de mensen waar we mee samenwerken en voor het belang van het project of organisatie.

Onze aanpak

Wij leveren praktijk- en resultaatgericht organisatieadvies: strategische plannen en praktische processen die uw organisatie helpen continu te verbeteren, te innoveren en te leren. Veranderprocessen gaan hand in hand met cultuurverandering. Daarom besteden naast de inhoud ook veel aandacht aan de organisatiecultuur en hoe directie, managementteam, medewerkers en ook vaak klanten daar invloed op hebben. Onze aanpak voor organisatieadvies, cultuurverandering en conflictpreventie en -bemiddeling richt zich op samenwerking, groei en teamontwikkeling. Deep Democracy, Corporate Antropology en mediation zijn methoden waar we gebruik van maken om zaken “onder de waterlijn van de ijsberg” bespreekbaar en onderdeel van de oplossing te maken.

Zachte kant van organisatiemanagement

Wij laten uw organisatie de kracht van het samenwerken ontdekken. We doorbreken patronen en maken ruimte voor nieuwe ideeën en aanpak. In het proces betrekken we mensen uit de organisatie, maken samen een plan en voeren dat plan samen uit. Wij geven de onderstroom een stem en voeren de niet-gevoerde gesprekken. Kortom: we combineren de harde, feitelijke kant met de zachte, menselijke kant van de organisatie om zo de slag voorwaarts te maken en makkelijkere besluitvorming te faciliteren.

 

Onze diensten