Home

InLijn is neergezet vanuit de ambitie om voor opdrachtgevers juist een werkelijke bijdrage te leveren aan effectieve bedrijfsprocessen, gemotiveerde werknemers en vooral tevreden klanten. Dit realiseren wij door het invullen van tijdelijke vacatures, procesmanagement en advies bij opdrachtgevers en opdrachtnemers met een vastgoed-, bouw of verbouwopgave.

Inlijn staat voor praktijk- en resultaatgericht advies en interim management. Wij stellen de opdrachtgever  in staat haar bouw- en onderhoudswerkzaamheden op de markt te zetten, waarbij de wensen en mogelijkheden van de eigen organisatie goed is verankerd in de uitvraag. Anderzijds zorgen wij ervoor dat bouwers en leveranciers succesvol inschrijven op een aanvraag of aanbesteding. Voor opdrachtgever en opdrachtnemer, in traditionele vorm en in EMVI, Design& Build, Prestatiecontracten en Ketensamenwerking.

Wij laten uw organisatie de kracht van het samenwerken ontdekken.

Het gaat altijd om de verbinding. Projectresultaten in lijn brengen met de doelstellingen van de organisatie, de omgeving in lijn brengen met de projectdoelen, persoonlijke doelstellingen in lijn brengen met de organisatiedoelstellingen. Wij initiëren en we geven vastgelopen processen en projecten een krachtige impuls. Wij geven de onderstroom een stem en voeren de niet-gevoerde gesprekken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht die in de mensen zelf aanwezig is. Verandering en verbetering ontstaan vanuit de ambitie van de mensen zelf. Onze actieve bijdrage is deze ambitie naar boven te laten komen, de organisatie krachtiger te maken en de mensen te motiveren.