Diensten

Organisatie- en projectinrichting

“Ik merk dat mijn managementteam te groot is: we nemen geen beslissingen, overleggen op microniveau en de informatie vanuit de organisatie is niet volledig. Teams klagen dat ze niet weten ‘wat daarboven in het MT besloten wordt’ en medewerkers voelen zich niet begrepen of gewaardeerd door hun leidinggevende. Wil je me helpen?”

Onze aanpak

Allereerst: u bent niet de enige! En dit is allemaal oplosbaar. Samen met u gaan we op zoek naar de beste manier om uw organisatie of project in te richten. Daarvoor evalueren en onderzoeken eerst de huidige situatie en inventariseren we vervolgens de wensen en behoeften voor de toekomst. We kijken naar processen, overlegstructuren, governance, verantwoordings- en rapportagelijnen. Maar we kijken ook -of vooral – naar de mensen. Waar zit de weerstand, waar komt die vandaan? Waar zit de drijfveer, hoe kunnen we die inzetten? Vervolgens bepalen we samen welke organisatiestructuur het beste past, welke managementinformatie u bijvoorbeeld nodig heeft om op de juiste onderwerpen te kunnen sturen, en hoe we dat kunnen organiseren. Met elkaar én met draagvlak binnen de organisatie.

Resultaat

Een comfortabele werkomgeving met tevreden medewerkers. Maar ook een betere samenwerking, waarin iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht, en iedereen de juiste dingen doet op het juiste abstractieniveau. Dat ontstaat door een duidelijke overlegstructuur met een goede agenda en de juiste informatie, een heldere governance – wie stuurt beslist en controleert – en een efficiënte rapportagestructuur met aandacht voor aggregatie.

Onze diensten