Diensten

Conflictbemiddeling en conflictpreventie

Een naderend conflict met een opdrachtnemer of opdrachtgever, waar u niet samen uit komt. Of een belangrijk, risicovol project waarvoor u meer zekerheden wilt dat het project goed blijft verlopen. Iedere organisatie krijgt er een keer mee te maken. Budgetoverschrijdingen, uitloop op de planning of een teruglopende kwaliteit zijn risico’s die u dan graag wilt elimineren.

Onze aanpak

Vanuit een breed perspectief gebruiken wij de kennis en ervaring om de beste resultaten mogelijk te maken binnen uw organisatie. Wij adviseren, monitoren, begeleiden en coachen. Wij voeren elke stap in het proces nauwkeurig uit, zodat we risico’s verkleinen en de kans op een conflict verkleinen: conflictpreventie. Dit doen we door projectteams te motiveren, bedreigingen beheersbaar te maken en te zorgen voor een werkbare organisatiestructuur. Door te kijken naar de opdracht en de mensen die de opdracht uitvoeren, hebben en houden we het organisatiebelang in het vizier. Uiteraard houden we rekening met ieders belang en winnen wij het vertrouwen van de betrokkenen. Samen met de betrokkenen gaan we aan de slag om te problemen op te lossen. Is er al een conflict ontstaan? Dan knippen we dat los van het primaire proces of project, zodat dat kan doorgaan. Vervolgens werken we aan de conflictbemiddeling en als het kan aan herstel van de relatie.

Resultaat

We streven naar een snel resultaat: een opgelost of voorkomen conflict en een organisatie die weer klaar is voor de toekomst. Daarnaast zorgen we voor tijdig inzicht naar waar de risico’s liggen, zodat u al vroeg kunt bijsturen en daarmee kunt voorkomen dat een conflict ontstaan. Op een juridisch traject zit immers niemand te wachten!

Onze diensten