Diensten

Procesmanagement: implementatie en optimalisatie

“We reorganiseerden het bedrijf, maar de afdelingen pakken hun nieuwe rol onvoldoende op. De samenwerking tussen de verschillende afdelingen loopt niet lekker, en er ontstaat veel irritatie onderling. Ook na een reeks nieuwe afspraken over aanpak en samenwerking behalen we de beoogde resultaten niet.” Herkenbaar?

Onze aanpak

Wij kijken naar processen en de beoogde resultaten. Maar we kijken vooral naar de mensen. Sluiten de afspraken aan op de realiteit, kan iedereen zich er in vinden? Is er ruimte voor de professionaliteit van de medewerkers? Samen met het team evalueren we de huidige manier van werken en onderzoeken de wensen en behoeften van de verschillende betrokkenen. We streven naar een gelijk toekomstbeeld, waarbij we een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en iedereen inzicht heeft in elkaars verwachtingen. Vervolgens gaan we aan de slag met een geoptimaliseerd procesmanagement. Met de teams gaan we aan de slag om nieuwe afspraken te maken waar iedereen zich gehoord voelt en aan wil conformeren. We begeleiden de teams en de individuele medewerkers om deze nieuwe werkwijze toe te passen in het dagelijkse werk: procesmanagement. En we laten pas los als iedereen zich deze werkwijze eigen heeft gemaakt.

Resultaat

Gedragen procesmanagement: behaalde doelstellingen door gedragen en gedeelde processen die bijdragen aan de organisatiedoelen. Maar ook: een hogere efficiency in het primaire proces, draagvlak binnen de organisatie en – niet onbelangrijk – meer tevreden klanten en blije medewerkers.

Onze diensten