Diensten

Onafhankelijk voorzitterschap

Als voorzitter heeft u vaak meerdere taken: u moet de sessie begeleiden én een inhoudelijke bijdrage leveren. Soms wordt u zelf als partijdig aangemerkt. Een onafhankelijk voorzitter is dan de oplossing.

Onze aanpak

Samen met de betrokken partijen bepalen we de doelstelling(en) van de sessie(s). We organiseren de sessie voor u, en zorgen tijdens de sessie voor een ordelijk en efficiënt proces. Als onafhankelijk voorzitter acteren wij ‘lui, stom en dakloos’. Deelnemers van de sessie spannen zich in en zijn verantwoordelijk voor het resultaat. Wij faciliteren enkel de bijeenkomst en het proces en leveren geen inhoudelijke bijdrage. We hebben geen mening en sturen niet een bepaalde kant op, we hebben immers geen belang en kiezen geen partij. Als u wilt verzorgen we ook de agenda, het verslag, de rapportage en het secretariaat.

Omdat wij ook als conflictbemiddelaar optreden, zijn we in staat om de verbinding tussen de deelnemers aan de sessie of vergadering te stimuleren.

Resultaat

U heeft geen omkijken naar de sessie en kunt zich volledig focussen op de inhoud: uw eigen inbreng vanuit uw eigen belang. We creëren een open en gelijkwaardige gespreksfeer en u voorkomt de schijn van vooringenomenheid, dubbele agenda’s  en partijdigheid, en zorgt daarmee voor een beter resultaat!

 

Onze diensten