Diensten

Strategisch organisatieadvies

Een opdrachtgever vroeg me: “Met het managementteam bepaalden we aan de hand van de missie en visie de organisatiedoelstellingen voor de lange termijn. Het wil maar niet lukken om de doelstellingen te behalen. Mensen begrijpen niet wat van hun verwacht wordt, hoe de aanpak voor de korte termijn eruit ziet. We missen draagvlak, ondervinden weerstand, soms zelfs tegenwerking van de medewerkers. Wat is jouw advies?”

Onze aanpak

Samen met uw team vertalen we de missie en visie naar een concrete strategie en concrete doelen, oftewel: een strategisch organisatieadvies. Ondervinden wij diezelfde weerstand? Dan onderzoeken we waar die weerstand vandaan komt; waarom de plannen niet gedragen worden door de medewerkers. Want daar ligt de oplossing. We zien dat de bedrijfscultuur en gedragspatronen vaak aan bod komen, de ingang zijn naar de gewenste oplossing. Als we dat weten, bouwen we vanaf daar verder aan draagvlak, groei en een gedragen strategie.

Resultaat

Een degelijk organisatieadvies dat zorgt voor behaalde doelen mét waardering voor de plannen. En daarnaast: draagvlak van de betrokken medewerkers, op basis van een werkbaar sturingsmodel met doelstellingen, KPI’s en monitoring.

Onze diensten