Nieuws

Ketensamenwerking is hartstikke Halal

In het artikel in het AD van 14 januari 2023 “Halal private lease is meer dan alleen geen rente” wordt verteld wat er zo bijzonder is aan deze vorm van lenen en gebruiken van een auto. En opnieuw werd ik van een paar vooroordelen beroofd.  Het gaat namelijk veel verder dan het niet in rekening brengen en betalen van rente. En heel veel van de bijzonderheden van deze vorm van leasecontracten voor auto’s komen overeen met werken in de keten tussen de woningcorporatie waar ik nu ingehuurd ben en de bouwers die voor hen renoveren en bouwen.

Wat maakt deze vorm van lease nu Halal en wat zijn dan de overeenkomsten met de ketensamenwerking?

Halal overeenkomst berust op vertrouwen

Een halal private-leasecontract kent geen rente. Bij de firma Justlease gaat een halal private-leasecontract uit van een contract met een einddatum en een vaste vergoeding. Dat willen we ook bereiken met het aangaan van projectovereenkomsten. We hebben een budget en we werken er samen aan om de doelen met dat geld te bereiken. Alle indexeringen en rentes, investeringen in tijd, het moet er voor gedaan worden. En daar sturen we mét elkaar  op.  Ik begrijp uit het artikel dat een contract op islamitische grondslag berust op het maken van een afspraak. En daarbij is vertrouwen tussen de partijen die dit contract sluiten het eerste uitgangspunt. Ook dat is in de ketensamenwerking zo. Contracten zijn zakelijk en juridisch goed ingericht, maar de basis is wederzijds vertrouwen.

En net als in de ketensamenwerking, mocht je op een halal basis onverhoopt willen afwijken van het contract of het zelfs voortijdig moeten beëindigen, dan ga je in gesprek met de andere partij en maak je een nieuwe afspraak waarmee je beiden tevreden bent. Alleen als het nodig is pas je de afgesproken prijs aan.

Hetzelfde geldt voor te late betaling. In principe kan dat niet binnen een halal dienstverlening. Maar mocht het voorkomen, dan zullen de leasemaatschappij en de klant met elkaar overleggen om tot een goede oplossing te komen voor beide partijen.  Binnen de ketensamenwerking worden ook geen boetes opgelegd als er problemen in de projecten ontstaan en de boel vertraagd. Je gaat het gesprek aan hoe je het project zo goed mogelijk door laat lopen en de afspraken met de huurder kan nakomen. Dat dingen geld kosten weet je allebei, het is zaak om die extra kosten zo laag mogelijk te houden. Ongeacht de partij die ze voor zijn of haar rekening neemt.

Vertrouwen in belangrijk

Ik wil niet zover gaan dat we de ketensamenwerking, net als deze leasevorm, moeten laten toetsen aan de islamitische principes. Maar ik vind het wel mooi om te zien dat iets dat ver van mij als hollandse kaaskop af lijkt te staan, zo dicht bij mijn eigen principes ligt. Daar waar het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben in het hele proces belangrijk is.

 

Geschikt voor iedereen

Ook mooi: Zowel vooraf als tijdens de looptijd van het contract is de dialoog het uitgangspunt voor een goede samenwerking, en daarmee het contractverloop. Hoewel het halal private-leasecontract specifiek voor islamitische klanten is ontworpen, kunnen ook andere klanten gebruik maken van deze contractvorm.

Ook deze eyeopener geldt voor ketensamenwerking. Net als bij het aangaan van een Halal leaseovereenkomst hoef je geen believer te zijn om met deze samenwerkingsvorm aan de slag te gaan. Iedereen kan gebruik maken van de principes van ketensamenwerking. Je bent er niet duurder of goedkoper mee uit. Maar het werk wordt er wel een stuk leuker door!

 

Schuingedrukte teksten zijn onderdeel van het artikel in het AD.

Photo by Humphrey Muleba on Unsplash

 

Naar nieuwsoverzicht