Project

Verbetertraject samenwerking projectorganisatie met andere afdelingen

Vanuit de opdrachtgever kwamen signalen dat de samenwerking tussen de verschillende teams toch niet altijd goed verloopt, ondanks eerdere inspanningen. Daardoor hebben teamleden het gevoel dat er veel ‘gedoe’ ontstaat. Wij verzorgen een evaluatie en aansluitend begeleiden we verschillende workshops. Tijdens die workshops werkt het team aan optimalisatie van de processen, gedrag en groei. Want: wie betrek je op welk moment, wat kom je dan halen of brengen? We zetten komende tijd verder in op efficiënt samenwerken en teamontwikkeling.

Resultaten:

  • Heldere afspraken over wie, wanneer en op welke manier betrokken wordt in een project.
  • Een goede en geaccepteerde overdracht van projecten naar de beheersorganisatie.
  • Duidelijkheid over verwachtingen, elkaar snappen en respecteren.
  • Begeleiden van teams op het gebied van het goede gedrag, het juiste gesprek en de nieuwe cultuur.