Project

Procesbegeleiding inrichten integrale instandhoudingsbegroting

Sturing op de investeringen in de projectenportefeuille, die behoefte lag er. Daarom brengen we alle investerings- en onderhoudsbegrotingen samen in één meerjarenbegroting: planmatig en niet-planmatig onderhoud, mutaties, renovaties, transformaties en nieuwbouwprojecten. Op basis van deze begroting kan Portaal strategisch beter onderbouwde keuzes maken. Ook worden afdelingsoverstijgende samenwerkingen aangemoedigd.

Wij faciliteren het proces om te komen tot een plan van aanpak middels verschillende werksessies, managementrapportages en een goede vorm van samenwerking tussen de vier afdelingen.

Resultaten:

  • In 2021 ronden we de integrale instandhoudingbegroting als model af.
  • Het proces rondom het actualiseren is gereed.
  • Alle afdelingen kennen en accepteren hun bijdrage, taak en verantwoordelijkheid.