Project

Ketensamenwerking contractonderhoud

Waterweg Wonen zocht meer integrale samenwerking met ketenpartners voor haar onderhouds- en mutatieprojecten, om zo de gedachte van vraaggestuurde mutatieonderhoud verder vorm te geven in de onderliggende contracten met de markt.

We hielpen Waterweg Wonen met het organiseren van de ketensamenwerking en het vinden van de juiste ketenpartners. Na een uitgebreide selectie van aannemers zuiver op kwalitatieve criteria zijn drie co-makers gekozen. Met deze co-makers werkten we in circa tien weken aan de verdere invulling van de samenwerking, het werkproces, de technische en proceskwaliteit, de kosten en het definitieve contract.

Resultaat:

  • Een samenwerkingscontract tussen opdrachtgever en drie bouwers.
  • Ingerichte samenwerkingsstructuur en processen.
  • Een nieuwe “state of mind” van de stakeholders.