Project

Interim afdelingshoofd Rijksvastgoedbedrijf

Interim management

Vanwege het vertrek van het hoofd Projectmanagement zijn wij gevraagd als interim afdelingshoofd op te treden. Daarnaast gaven we als hoofd van de klantgroep Dienst Justitiële Inrichtingen en de ministeries VWS en SZW leiding aan de groep van circa 40 projectmanagers. Ook zetten we binnen de reorganisatie van de directie Projecten klantgroepen op en richtten deze in naar een optimale aansluiting met de klant. Er liep een verandertraject en medewerkers hadden moeite met de wijzigingen die dit traject in de interne organisatie tot gevolg had. Wij traden op als conflictbemiddelaar, onderhandelden met aannemers en departementen, waren persoonlijke coach, motivator en crisismanager.

Resultaten:

  • Betere relatie met de departementen.
  • Hogere klanttevreden, een efficiëntere organisatie en een optimale ontwikkeling van medewerkers.
  • Locatieplannen voor het gevangeniswezen, waarin op tactisch niveau de vastgoedontwikkelingen van gebruiker en eigenaar werden gecombineerd, bewaakt en gestuurd.
  • Bijdrage aan het verandertraject “de markt levert”.
  • Medewerkers zetten stappen in de transitie naar regievoering van projecten.