Project

Implementatie Ketensamenwerking

Portaal wil nauwer met een beperkt aantal bouwers samenwerken aan de projectenportefeuille. Door elkaar beter als ketenpartners te leren kennen en van elkaar te leren streeft de organisatie naar meer kwaliteit, een snellere doorlooptijd en een reële kostprijs. Na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst kregen we de vraag om deze ketensamenwerking verder te implementeren.

Met alle zeven ketenpartners samen vertalen we de verschillende aspecten van de samenwerking naar een concrete raamovereenkomst en een format voor onderliggende projectovereenkomsten. Vanuit daar maken we de vertaalslag naar continue bouwstromen, synchronisatie van ontwikkelprocessen, één centrale begroting en gezamenlijke risicobeheersing. Daarnaast werken we aan groei van de verschillende teams en bouwen we aan vertrouwen door transparantie en goede communicatie, ondersteund door monitoring van KPI’s en benchmarks.

Resultaten:

  • Een samenwerkingsovereenkomst en nieuwe formats voor een raamovereenkomst en projectovereenkomsten.
  • Een ingericht proces om ketensamenwerkingsresultaten te monitoren en te sturen.
  • Synchronisatie ontwikkel- en bouwproces bouwers en opdrachtgever.
  • Ingerichte lerende organisatie.
  • Teams zijn vaardig op het gebied van het goede gedrag, het juiste gesprek en de nieuwe cultuur.