Project

Evaluatie projectenprocessen en stakeholders

Inlijn heeft een onderzoek en evaluatie van het projectenproces van de afdeling Huisvesting  van het Spaarneziekenhuis uitgevoerd.We hebben  in het bijzonder gekeken naar de relatie met alle stakeholders. Hoe worden gebruikers en andere ondersteunende diensten betrokken en waar kan dat worden verbeterd. Ook hebben we gekeken naar de aspecten strategie, processen, financiën communicatie, samenwerken en cultuur. De resultaten zijn verwerkt in een rapport en advies en zijn gepresenteerd aan de afdeling en het MT.