Project

Directie Vastgoed en Campus

Borging kwaliteit Vastgoedportefeuille

Strategisch organisatieadvies en programmamanagement

Het woonbedrijf van de Universiteit Utrecht wilde borgen dat de kwaliteit van het vastgoed in haar portefeuille aantoonbaar op orde is en blijft. We voerden een evaluatieonderzoek uit om in kaart te brengen waar verbeteringen mogelijk waren. Op drie niveaus voerden we interventies uit:

  • Op strategisch niveau werkten we aan de vertaling van de corporate story naar meetbare KPI’s.
  • Op tactisch niveau richten we de processen in en beschreven en implementeerden deze.
  • Op operationeel optimaliseerden we de kwaliteitszorg in beheer en projecten.

 

Resultaten

  • Systeem voor KPI’s op organisatie- en vastgoedniveau.
  • Beschrijving en visuele weergave van het hoofdwerkproces Projecten en hoofdwerkproces Beheer.
  • Verificatie- en validatieprocessen.
  • Een ingericht gebouwenpaspoort.
  • Platform kennisdeling Vastgoed Universiteiten en Hogescholen.