Project

Crisismanagement faculteit Bouwkunde

Conflictbemiddeling

De verbouwing van faculteit Bouwkunde van de TU in Delft moest bij aanvang van het nieuwe collegejaar gereed zijn. Vlak voor oplevering bleek dat de geleverde installaties niet aan de gevraagde specificaties voldeden. In de rol van interim manager en vertegenwoordiger behartigden we de belangen van de FMVG (de huisvestingsdienst van de universiteit). Dat startte met een projectinterventie. Het belangrijkste doel was om het gebouw gebruiksklaar te maken voor de studenten. Daarvoor begeleidden we het proces met alle betrokkenen. We verzorgden de afstemming met de faculteit en de interne diensten, bestuurlijke verantwoording en de onderhandelingen met de aannemer.

Resultaat:

  • Een ondertekende vaststellingsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarin is vastgelegd dat voor twee bouwdelen de werktuigbouwkundige installaties worden vernieuwd.
  • Een opgeleverd project conform de aangepaste afspraken.