Project

Sponsor Mobiliteit voor Iedereen (MVI)

Inlijn sponsort de Stichting MVI. Deze Stichting stelt zorgondernemers in staat om tegen een laag vast maandbedrag een eigen gepersonaliseerde (rolstoel) bus te kunnen rijden. Zowel de bus, de verzekering als het onderhoud zitten in dit bedrag. Hiermee werkt Stichting MVI actief mee aan de eenzaamheidsbestrijding van minder mobiele doelgroepen.

Inmiddels rijden er door heel Nederland 130 zorgbussen van Stichting MVI.

Opdrachtgever

MVI

Geboden dienst

No items found