Wie

Robert Smit

Robert Smit heeft na zijn studie aan de faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft gekozen om ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk van het bouwen. Hij heeft als bedrijfsleider en directeur alle aspecten van het bouwen leren kennen in de woning- en utiliteitsbouw. Voor én met potentiële opdrachtgevers ontwikkelde hij onder andere “product- markt- combinaties” en nieuwe contractvormen voor beheer- en onderhoudsconcepten.

In 2008 heeft Robert de keuze gemaakt om zijn opgedane kennis op het gebied van de bouwwereld en het bevorderen van samenwerken ook in te zetten voor opdrachtgevende organisaties. Het werken binnen complexe politiek bestuurlijke omgevingen heeft hem verder gevormd tot een zeer breed inzetbaar interim of procesmanager en adviseur. Zijn kennis en expertise liggen vooral op het snijvlak van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Inmiddels brengt deze ervaring hem regelmatig in de positie om in vastgelopen projecten en conflictsituaties te bemiddelen. Daarbij faciliteert en bemiddelt hij altijd in het belang van het project.

Door zijn opleiding tot mediator en Deep Democracy Facilitator kan hij mensen, teams en organisaties met elkaar in gesprek brengen en zaken die “onder de waterlijn van de ijsberg” spelen bespreekbaar en onderdeel van de oplossing maken.