Wat

Wij werken aan een analyse waar het in de organisatie om draait en wat er moet gebeuren om de organisatie haar doelen te laten bereiken. Projecten en processen staan altijd in dienst van de organisatie en worden dus altijd in die context beschouwd, beoordeeld en bijgestuurd.

Onze werkgebieden

Samenwerken

 • Innovatieve samenwerkingsvormen zoals ketensamenwerking, wijkgericht onderhoud
 • Innovatieve contractvormen zoals Design & Build, prestatiecontracten
 • Coaching, interventie, begeleiding van teams en projecten, werksessies

Voor opdrachtgevers

 • Vertalen strategische doelen naar kritieke succesfactoren in een project
 • Het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm en contract voor het project en de organisatie
 • Het opstellen van aanbestedingsleidraden
 • Het selecteren van de juiste opdrachtnemer
 • Het begeleiden van het contractvormingsproces
 •  Het begeleiden van convergentie en onderhandelingsfases
 • Proces en projectmanagement
 • Crisismanagement, conflictpreventie en beheersing
 • Kwaliteitszorg en  risicomanagement
 • Financiële bewaking
 • Omgevingsmanagement, stakeholdersmanagement

Voor opdrachtnemers

 • Het bepalen van de echte klantvraag
 • Het bereiken van een maximale score op EMVI vraagstukken
 • Het bepalen van het onderscheidend vermogen van een aanbieding of inschrijving
 • Het kiezen van de juiste organisatievorm voor het project
 • Het begeleiden van het contractvormingsproces
 • Het begeleiden van convergentie en onderhandelingsfases
 • Proces en projectmanagement
 • Crisismanagement, conflictpreventie en beheersing
 • Kwaliteitszorg en  risicomanagement
 • Financiële bewaking
 • Omgevingsmanagement, stakeholdersmanagement

Interim management, procesmanager

 • Het invullen van tijdelijke capaciteit als gevolg van ziekte of extra capaciteitsbehoefte
 • Het invullen van een tijdelijke positie om een organisatie doelstelling te bereiken
 • Onafhankelijk voorzitterschap van samenwerkingsverbanden
 • Procesbegeleider van strategische en tactische sessies met betrekking tot het initiëren, uitvoeren en beheersen van projecten
 • Projectcoach, het ondersteunen en bevorderen van het leerproces in processen en projecten