Waar

Onze klanten

Onze klanten zijn bouw-, vastgoed-, infra- en projectgeoriënteerde organisaties bij onder andere:

– rijksoverheid
– gemeente
– semi-overheden
– zorginstellingen
– onderwijsinstellingen
– woningbouwcorporaties
– projectontwikkelaars
– aannemers
– beleggers
– adviesbureaus

Samenwerkingen

Inlijn is één van de samenwerkingspartners van NoiTion Project Performance Consultants

noition_logo_large-300x133

www.noition.nl

Project CV / Referenties

Adviseur / Interim assetmanager CRE

Het opzetten van het accountmanagement tussen FMVG als facilitair dienstverlener/gebouwbeheerder en de faculteiten. In het vervolg daarop het opzetten van het assetmanagement, in nauwe samenwerking met andere assetmanagers.

Interim manager Projecten

Tijdelijke vervanging manager Projecten bij de directie Facilitair Management en Vastgoed (nu CRE)

Belangrijkste opgave in de opdracht: meer werk verzetten met dezelfde club enthousiaste mensen, door het verhogen van de efficiency in de processen en het onderscheiden van zaken die wel en niet bijdragen aan de beoogde resultaten. Lid van het MT.

FMVG zet in op excellente voorzieningen en ondersteuning voor het primaire proces van de TU Delft als geheel en daarbinnen alle faculteiten. De afdeling Projecten is verantwoordelijk voor het aannemen, voorbereiden, uitvoeren en opleveren van alle civiele en huisvestingsprojecten op de campus van de Technische Universiteit Delft.

Voorzitter Heijplaat Vitaal

beeldmerk-heijplaat

Onafhankelijk voorzitter van het platformoverleg Heijplaat Vitaal, waarin de partners in de samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Heijplaat overleg voeren en afstemming met elkaar zoeken over de duurzame ontwikkeling van dit bijzondere woon- en werkgebied in de havens van Rotterdam.
Uniek aan de ontwikkeling van dit gebied is dat er integraal wordt gekeken naar woonplezier, sociale aspecten, werkvoorziening, havenactiviteiten, onderwijsfaciliteiten, energiemaatregelen, innovatie en milieu. In een samenwerkingsovereenkomst hebben de belangrijke stakeholders zich verbonden aan een duurzame en gezamenlijke ontwikkeling van Heijplaat.

Procesbegeleider Nationaal Archief

logo-NA

Het vertalen van de vraag van de opdrachtgever naar een concreet PvE voor de Rijksvastgoeddienst en het behartigen van de belangen van het Nationaal Archief tijdens de ontwerpfase, aanbestedingsfase en uitvoeringsfase.

Ketensamenwerking contractonderhoud Waterweg Wonen

logo-waterwegwonen

Waterweg Wonen zoekt meer integrale samenwerking met ketenpartners voor haar onderhouds- en mutatieprojecten. Wij hebben Waterweg Wonen geholpen bij het organiseren van de ketensamenwerking en het vinden van de juiste ketenpartners. Na een uitgebreide selectie van aannemers zuiver op kwalitatieve criteria zijn 3 co-makers gekozen. Met deze co-makers is in ca. 10 weken in een aantal werksessies gewerkt aan de verdere invulling van de samenwerking, het werkproces, de technische en proceskwaliteit, de kosten en het definitieve contract. Het resultaat is een prestatiecontract, dat in ketensamenwerking verder met elkaar wordt ingevuld. Opdrachtgever en opdrachtnemers blijven in transparantie met elkaar in gesprek over een continue verbetering van de kwaliteit, het proces en de invulling van andere doelstellingen, zoals social return en duurzaamheid.

Rijkswaterstaat

rws

Het op marktechnische risico’s beoordelen van een selectieleidraad en prestatiebestek vóór   aanbesteding.

Klantgroepmanager Rijksgebouwendienst

logo-rgd-300x127

Hoofd van de klantgroep Dienst Justitiele Inrichtingen en de ministeries VWS en SZW. Naast het leidinggeven aan de groep van ca 40 projectmanagers is mijn taak om binnen de reorganisatie van de directie Projecten deze klantgroepen op te zetten en in te richten naar een optimale aansluiting met de klant. Met als doelstelling een hogere klanttevredenheid, een efficientere organisatie en eenoptimale ontwikkeling van de medewerker.

Hoofd Projectmanagement, Rijksgebouwendienst, directie Projecten

logo-rgd-300x127

Hoofd van een afdeling van ca 15 projectmanagers en 10 ondersteuners, die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling en realisatie van rijkshuisvesting.zoals justitiële inrichtingen, musea, paleis van justitie. Daarnaast een bijdrage leveren aan het veranderproces, voortkomend uit politieke doelstellingen zoals “de markt zoveel mogelijk het werk laten doen” en een gewijzigde klantbenadering.

Interim manager Projecten, ComWonen

com-wonen

Manager van de afdeling projecten, waar ca 14 projectmanagers diverse onderhouds en nieuwbouwprojecten in ontwikkeling en uitvoering hadden. Taak: dagelijkse leiding en enkele verbetertrajecten op het gebied van managementcontrol, inkoop en personele ontwikkeling.

Cicero Zorggroep Heerlen

logo-cicero

Advies over aanbestedingswijze, met specifieke aandacht voor control en toezichtaspecten op innovatieve contractvormen (Design, build & maintainance)