Leegstand Vastgoed; van AU naar WAUW!

Leegstand vastgoed is voor vastgoedeigenaren een blok aan het been. Het vraagt veel aandacht en levert niets op.  Ook voor de omgeving is leegstand funest. De bewoners in de omgeving kijken tegen een onaantrekkelijk pand aan, de buurt gaat achteruit door het gebrek aan dynamiek op straat en de veiligheid en leefbaarheid van de buurt komt in het gedrag. De eigenaren van naastgelegen panden merken dat het lastiger wordt om de huurder vast te houden, omdat het ook voor hen steeds minder aantrekkelijk wordt om er te verblijven. Leegstand is zo een negatieve spiraal die op het bord ligt van de gemeente, die de verantwoordelijkheid draagt voor de stadsontwikkeling.  Hoe kunnen we op een frisse manier de huidige aanpak doorbreken?

Initiatieven

Momenteel worden veel initiatieven ontplooid om een oplossing te bieden voor leegstaand vastgoed. Een groot aantal richt zich op tijdelijk gebruik, zoals flexibel verhuurbare werkruimtes voor diverse kleinere bedrijfjes. Redelijk succesvol zijn tegenwoordig de initiatieven om de panden tot studentenhuisvesting te transformeren. Meer in het oog springen de ontwikkelingen zoals de Van Nelle Fabriek in Rotterdam en de huisvesting van Spaces in de Rode Olifant in Den Haag.Successen op het gebied van hergebruik van vastgoed hebben iets gemeenschappelijks. Het is juist de combinatie van de verschillende succesfactoren, die bepalen of het hergebruik van een pand zal slagen. Vaak wordt alleen gekeken naar een pand en een nieuwe gebruiker, met als doel zo spoedig mogelijk huuropbrengsten te genereren. Dit is niet verkeerd, maar het kan beter.

Geef vastgoed een nieuwe plek

Vastgoed staat niet op zichzelf. Als we uitzoomen van het pand naar de buurt, dan zien we dat het vastgoed een functie had, heeft en kan hebben voor de omgeving. Voor een toekomstbestendige invulling is het van belang om een oplossing te zoeken die past bij de identiteit van het gebouw en de wijk in het bijzonder.Een pand met mensen die boodschappen doen, lunchen en parkeren is waardevol voor de buurt. De bakker en de supermarkt om de hoek profiteren hier van. Een goed onderhouden pand stimuleert de verkoop van de woning aan de overzijde. Bewoners willen ook gebruik maken van de ruimte in het pand voor buurtactiviteiten. Het is van belang om bij de invulling verder te kijken dan de invulling zoals die vroeger was….tijden veranderen, wijken veranderen.Voor een duurzaam resultaat is het van belang om de omgeving in de planvorming te betrekken. Er wordt een arsenaal aan potentiële waarde aangeboord in de vorm van gebruikers, huurders, opbrengsten en gebruik van het pand, omdat de buurt mee ontwikkelt in plaats van afwacht of zelfs tegenwerkt.De huidige tijd vraagt echter meer dan een buurt die participeert. Het vraagt om patronen die worden doorbroken, om een multidisciplinaire aanpak en creativiteit.

De Doorbrekers

De interactie tussen gebouwen, omgeving en mensen is de basis voor een succesvolle opwaardering van leegstaand vastgoed. Daarom zijn wij als zelfstandig ondernemers de samenwerking van de Doorbrekers aangegaan. Vanuit onze uiteenlopende disciplines zorgen wij ervoor dat deze interactie op gang komt en leidt tot nieuwe visies op hergebruik van het vastgoed.De Doorbrekers bestaan uit  AM10, NoiTioN, IDNA | ID&Architecture,  GroupA Architecten