Winter regeling toch niet zo gek!

Om te voorkomen dat het complete spoornet ontregeld raakt door problemen met als gevolg grote vertragingen en gestrande reizigers, laat de NS bij verwacht winterweer treinen in de Randstad minder vaak rijden om het treinverkeer op gang te houden. Een groot deel van Nederland valt hier over. Een beetje sneeuw en ijzel, kunnen de grote treinen daar niet tegen? Ook de politiek maakt graag van de gelegenheid gebruik om te roepen dat de NS haar zaken niet op orde heeft. Maar is dat nu zo? Of kunnen we het ook anders bekijken?

De beslissing om minder treinen te laten rijden wordt een dag tevoren genomen. En als achteraf de weersverwachting ,,in dit wisselvallige zeeklimaat” toch niet helemaal klopt, is dat jammer. NS en ProRail zeggen dat ze na de grootschalige chaos in eerdere jaren liever hebben dat ze de dienstregeling een keer te veel aanpassen, dan dat reizigers opnieuw in zo’n situatie belanden.
Ík lees hier een bijzonder gedurfde maatregel om risico’s te beheersen en om de gevolgen van incidenten te verkleinen. Sneeuwen doet het nu eenmaal en bevroren wissels komen voor. Ook in landen als Oostenrijk en Zwitserland komt dit voor en zij ondervinden er net zo veel last van als wij. Er is echter een verschil. Ons spoorwegennet is één van de drukste netten van Europa. In termen van risico beheersing stellen we: Risico = kans op voorkomen maal de impact van het incident. Door de dichte intensiviteit van ons spoorwegennet is juist de impact van slecht winterweer enorm. Een stilstaande trein in Utrecht is funest voor de gehele dienstregeling in Nederland. Het verlagen van deze intensiviteit, dus minder treinen, is dus een heel slimme maatregel om het risico te verlagen.

Projecten op de rails houden

Er valt dus eigenlijk heel veel te leren van onze Nederlandse Spoorwegen. Projecten moeten tegenwoordig sneller, goedkoper en kwalitatief beter dan ooit. We starten nieuwe samenwerkingsvormen zoals ketenintegratie en Lean Bouwen. We zoeken naar bouwmethoden waarbij vooraf maximaal afgestemd over details en productiewijze, denk aan BIM. We betrekken daarin veel partijen, met het belangrijkste doel: efficiënter bouwen. Het treintje wordt helemaal uitgedacht en moet straks zonder stoppen van start naar finish.
Het traject waarop ons bouwproces rijdt, is straks bijna net zo intensief in gebruik als het Nederlandse spoornet. Er mag niets meer fout gaan, want dat verstoort het proces voor alle partijen.
Dus wat gebeurt er als het project te maken krijgt met winterweer? De architect raakt overspannen, de installateur gaat failliet, de montagetijd valt tegen of bepaalde producten hebben een langere levertijd dan verwacht.
In andere projecten houdt iedereen zijn ogen op de rails. De trein rijdt, dus zorg maar dat je er op blijft zitten. Deze focus kan zo sterk zijn, dat er geen oog meer is voor de wereld om je heen. Met het krampachtig vasthouden aan je eigen proces bereik je vaak niets en raak je achterop. Met als gevolg dat niet iedereen aankomt bij de finish. Of dat het langer heeft geduurd en de kwaliteit tegenvalt, waardoor zaken opnieuw gedaan moeten worden. De klant staat echter op station te verkleumen, wachtend op een trein die te laat aankomt . Of erger nog, niet meer doorrijdt.

Winterregeling in Projecten

Als je projecten strak inregelt, neem dan in je risico inventarisatie ook slecht winterweer mee. Je kunt voor bepaalde situaties noodscenario’s opzetten. Ik ken een aannemer die bewust in het lean proces van grote renovatieprojecten momenten inbouwt waarin de bouwstroom wordt stilgelegd en met elkaar naar verbeteringen worden gezocht in de samenwerking, het proces en de techniek. Het grote voordeel hiervan is dat hij hiermee ook een scenario heeft, als een bouwstroom onverwacht wordt verstoord. Men is immers gewend om intermezzo’s in te bouwen en opnieuw op te starten. Het is voor dit projectteam eenvoudiger om een verstoring te absorberen.. Achtergrond is dat men de uitgedachte volgorde van het treintje niet wil wijzigen als gevolg van een verstoring. Zijn ervaring is dat een dergelijke korte onderbreking minder vertraging oplevert dan het blijven volharden in een matig proces.

Het klinkt allemaal erg logisch. Als je heel hard rent, sta dan af en toe stil om te kijken wat er voor je ligt.  Toch zijn veel managers en eindverantwoordelijken bij aannemers en opdrachtgevers geneigd om naar een winterregeling in projecten te bekijken zoals politici naar de NS kijken. “Wat een onzin, we kunnen toch zeker wel een project op tijd afkrijgen”.
Alleen vergeten zij dat in de projectenwereld dezelfde managers soms zelf deel uit maken van het winterweer, bijvoorbeeld door slechte besluitvorming, onduidelijke scopeomschrijvingen of bezuinigingsopgaves.

Ik ben benieuwd welke link u gaat leggen met uw projecten, als u de volgende keer leest dat de NS de volgende dag met een aangepaste regeling gaat rijden.