Kersen plukken

5 tips voor een goed conflictIk kom met regelmaat in situaties terecht, waar mensen elkaar flink in de haren vliegen. Vaak is de kwestie waar het om gaat zeer relevant en begrijp ik best waarom het moeilijk is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Regelmatig is het volstrekt onduidelijk waar het geschil echt om gaat. Uit het gesprek en de argumenten die gebruikt worden is dit ook niet op te maken.

Blijkbaar geeft het deelnemen aan een conflict veel voldoening. Als er iets te knokken valt, trekt dat altijd mensen aan die graag in de boksring plaatsnemen en een mening willen geven. Er wordt graag met vuur en de passie mee gediscussieerd, gescholden en beschuldigd.
Het leek mij daarom wel aardig om u enkele tips mee te geven hoe je het maximale uit een conflict kunt halen.

1.    Mailen

Via de mail kun je zonder tussenkomst van anderen je standpunt uiteenzetten en aan iedereen laten weten. Zonder problemen bereik je iedereen die ook maar zijdelings met het onderwerp te maken heeft en weet je minimaal een paar mensen van jouw gelijk te overtuigen. Het mooie is eveneens dat het om platte tekst gaat. Non verbale communicatie, waar 90% van de gehele communicatie uit bestaat, is niet aanwezig en dat geeft de ontvanger de individuele vrijheid om de tekst te interpreteren zoals deze zelf wil.

2.    Standpunten uitwisselen en kersen plukken

Het is van belang om je standpunt eenzijdig goed te verwoorden en uit te dragen. Hoe uitvoeriger je eigen verhaal is, hoe minder de ander de gelegenheid krijgt om zijn of haar verhaal te doen. Probeer zo min mogelijk op het verhaal van een ander in te gaan, maar herhaal bij voorkeur je eigen motivatie. Indien je toch inhoudelijk wilt reageren, kies dan de methode van Cherry Picking. Gebruik alleen de tegenargumenten die of jouw gelijk bevestigen, of waarvan je direct het argument van de tegenpartij kunt ondermijnen. Voorkom dat je ingaat op de essentie van de argumentatie van een ander, want dan zou je hen weleens eens kunnen begrijpen. En dat is onwenselijk voor het verloop van een goed conflict.

3.    Niet luisteren…..

maar wachten tot de ander is uitgepraat, zodat je je eigen verhaal kunt vertellen. Het is immers meestal onzin wat de ander uitkraamt en draagt niets bij aan jouw oplossing. Sowieso is het al hinderlijk dat je onderbroken wordt, want daarmee kun je de lijn van je eigen verhaal wel eens kwijtraken. Dus als je gesprekspartner zijn verhaal doet, concentreer jij je goed op je eigen argumentatie. Zodra er een korte stilte valt, dat kan een seconde zijn, pak je dat moment om zelf weer verder te gaan. Hoe scherper je hierop bent, hoe meer je aan het woord kunt zijn.

4.    Stereotypes en stigma’s

Er bestaat altijd het risico dat een conflict om een onderwerp draait, en niet om de persoon. Of dat je misschien de tegenpartij als mens best sympathiek vindt. Dat maakt het in stand houden van een conflict wel lastiger. Daarom hebben mensen stereotypen en stigma’s uitgevonden. Door mensen in hokjes te stoppen, kunnen nare eigenschappen gemakkelijker aan hen worden toegedicht. Iedereen weet immers dat ambtenaren lui zijn, aannemers boeven, psychologen softies en vrouwen emotioneel. Op die wijze is het ook eenvoudiger te verklaren waarom de andere partij niet functioneert of presteert.
Een belangrijke regel hierbij is dat je niet vraagt naar de persoonlijke motivatie van mensen en met hen in gesprek gaat waarom zij een bepaalde stelling nemen. Het risico bestaat dan dat je de ander begrijpt en dat is vernietigend voor een conflict

5.    Niet ingrijpen

Tot slot, grijp niet in. Je ziet vaak dat gesprekken op metaniveau (hoe vinden we dat het nu gaat, wat is ons gezamenlijke doel, wat verwachten we van dit proces) leiden tot een reductie van de spanning in het conflict. Zorg dus ook dat er geen onafhankelijke gespreksleider aan tafel komt die juist deze vragen gaat stellen. Of als mensen echt niet met elkaar door één deur kunnen, er coaching van mensen en teams plaatsvind. Of wellicht mensen gewisseld worden omdat zij eenvoudigweg niet passen in het proces.
Ingrijpen is de doodsteek voor een conflict.

Heeft u nog tips? Reageren = van elkaar leren